top of page

Vintage entusiasternes egne indlæg.


Send gerne indlæg som andre kan blive kloge, inspirerede, eller opdaterede af at læse.


Ten Tec ARGOSY

Min ARGOSY, som er overtaget efter OZ8KX (SK). Det er den analoge udgave af radioen – model 525 - som blev lanceret i 1981. Den kan kendes på den røde lysdiode, som v.h.a. snoretræk køres frem og tilbage i vinduet over tune-knappen og dermed viser, hvilket 100 KHz-interval man befinder sig i. Siden kom der en model 525D med digital frekvensudlæsning. Ten-Tec var især kendt for at designe radioer med fokus på QRP- og CW-entusiaster. Dette gælder også ARGOSY, som i stillingen HI leverer ca. 50 w output, og i stillingen LOW temmelig præcist 5 w, som er den normale grænse for QRP. I CW-stilling er der fuld QSK med PIN-diodeskift; min radio er endvidere forsynet med CW-optioner i form af et 500 Hz 8-polet X-talfilter og et LF-filter med to selektivitetsindstillinger.

Efter udskiftning af potentiometeret til NOTCH-kontrollen samt lidt justering - incl. opstramning af snoretrækket! – kører radioen fint.

Den sjove mikrofon oven på ARGOSY’en er en gammel sag fra 1950’erne. Det er en såkaldt ”Controlled Reluctance” mikrofon med typebetegnelsen CR80J fremstillet af Shure Brothers Inc. Iflg. SHURE’s hjemmeside er der tale om et OEM-produkt fremstillet til det amerikanske forsvar. Så man kan formode, at der især er lagt vægt på talegengivelse, hvilket også bekræftes af de modtagne modulationsrapporter. Jeg erhvervede den for mange år siden ved en auktion i vor lokalafdeling, men har først fundet en oplagt anvendelse til den nu; mikrofonen har nemlig høj impedans og passer derfor fint til ARGOSY’en. SHURE markedsførte en tilsvarende mikrofon – samme hus og mikrofonkapsel – under betegnelsen 510C ”Hercules”.

bottom of page